Móng nhà là một phần quan trọng nhưng đôi khi lại ít để ý nhất của một ngôi nhà. Nó có thể trở thành nơi có vấn đề khi bị rò nước hoặc độ ẩm tăng lên. Vì điều đó, nếu một móng bị ẩm thấp hoặc ngấm nước có thể dễ dàng bị tràn. Thêm vào đó, nó sẽ dẫn đến các vấn đề khác như nền móng không bền vững.…

Xem thêm