IBST

Chống Thấm IBST sản xuất bởi Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (IBST), đây có lẽ là đơn vị nhà nước duy nhất trên cả nước nghiên cứu và sản xuất thương mại thành công các sản phẩm phụ gia phục vụ cho chống thấm, chống ăn mòn tại Việt Nam. Sản phẩm vữa chống thấm, chống ăn mòn, vữa tự san phẳng của viện hiện nay đã được sử dụng rất nhiều trong các công trình.

Thêm thông tin
Không tìm thấy kết quả